Du är här:

Här bygger vi fiber

Medvetenheten om fiber och bredband hos våra kunder har ökat och efterfrågan om anslutning till stadsnätet har växt. För att möta efterfrågan har vi etablerat ett flerårigt projekt för att få mer resurser under en period att bygga ut fiberanslutningar till villor i vår kommuns tätorter. Det gör vi genom att vi områdesvis erbjuder en anslutning till vårt öppna stadsnät och därigenom kan hålla ett lågt konkurrenskraftigt pris.

Post och telestyrelsen har satt ett nationellt mål om kraftig bredbandsutbyggnad i Sverige. Det ska skapa ett bredbandsnät i Sverige av ”världsklass”. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. Vi bygger fiberanslutningar till villor i Uddevalla och Ljungskile tätort för att bidra till att Sverige ska ha kommunikations-möjligheter i världsklass!

Uppdaterad: 2017-02-02

Bor du i villa och vill ha fiber?

Anmäl ditt intresse här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se