Du är här:

Så här går det till - steg för steg

 1. Beställning
  Vi skickar ut ett erbjudande till dig med kostnad och information om fiberanslutning. När du har bestämt dig fyller du i vårt beställningsformulär och skickar in till oss.

 2. Bekräftelse
  När vi tagit emot din beställning skickar vi en bekräftelse till dig.Signerad beställning är alltid bindande.

 3. Bygginformation
  Vi informerar om planerad byggstart samt håller dig uppdaterad gällande byggnationen. Tillsammans med dig utför vi en projektering och kommer överens om hur grävning skall ske på din tomt samt var aktuell utrustning skall placeras. Du bokar enkelt tid för projektering på vår hemsida när det är dags (bokning gäller ej flerfamiljshus total).

 4. Installation av fiber
  Vi kommer hem till dig och installerar fiber beroende på vilken typ av anslutning din beställning omfattar. Installationen inkluderar montering av aktuell utrustning. Arbetet sker enligt den projektering som gjorts tillsammans med dig. Du bokar enkelt tid för installation på vår hemsida när det är dags (bokning gäller ej flerfamiljshus standard/total).

 5. Välkommen som kund i vårt fibernät!
  Du får ett informationspaket i din brevlåda som meddelar att vi har aktiverat din anslutning. Nu är fiberanslutningen klar och du kan välja tjänsteleverantör för att beställa tjänster.

 6. Så kommer du igång
  Informationspaketet innehåller all den information du behöver. Där finns uppgifter om vart du vänder dig för att erhålla hjälp med val av tjänster samt få svar på dina tekniska frågor.

Uppdaterad: 2017-06-02

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se