Du är här:

Vår avfallsskola

Innehållet i avfallspåsarna blir värme, el, gas och biogödsel.

Matavfallet tas om hand i en rötgasanläggning där de blandas och upphettas i en blandningstank för vidare transport till rötkammare. Där bildas metangas som bland annat kan användas till att driva fordon. När gasen tagits hand om renas resterna och då fås biogödsel och rent varmt vatten som kan återanvändas i rötningsprocessen.
 
Restavfallet körs till Lillesjöverket där vi utvinner värme och el. Regionens alla soppåsar med restavfall räcker till uppvärmning av tusentals villor och minskar växthuseffekten genom att ersätta fossilt bränsle. Att bränna de material som inte går att återvinna på annat sätt, är positivt för miljön. Lillesjöverket har en mycket teknisk avancerad reningsutrustning för att inte släppa ut farliga ämnen till naturen.

Inget löst avfall får slängas. Allt måste läggas i väl ihopknutna påsar så att de inte går upp.

Uppdaterad: 2014-01-10

Tack för att du gör rent ditt sopkärl.

Vi är tacksamma för att du tänker på vår arbetsmiljö och spolar ur kärlet med jämna mellanrum.

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se