Du är här:

Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet.

Trädgårdsavfall

Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård. Om du inte redan har ett abonnemang för trädgårdsavfall kan du beställa ett sådant genom att fylla i formuläret nedan eller via pdf-filen.

Detta hör hemma i trädgårdskärlet

Löv, frukt, klippta tunna grenar, gräsklipp och trädgårdsrens.

Men inte detta

Sten, jord, grus eller förpackningsrester så som krukor och jordsäckar.

Hämtning av trädgårdsavfall

Kärlet för trädgårdsavfall är 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till och med vecka 45. När hämtningen tar uppehåll på hösten behåller du ditt kärl till nästa säsong.

På hämtningsdagen placerar du ditt kärl senast klockan 06:30 vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna. Vänligen placera kärlet med handtaget utåt. Maxvikten får vara cirka 50-60 kg/gång, (jämför en 10-liters hink med äpplen som väger cirka 6 kg).

Abonnemanget kostar 743 kr per säsong.

Kompostering på Havskuren

På Havskurens avfallsanläggning finns en komposteringsanläggning dit ditt trädgårdsavfall körs. Där mals det och blandas i mån av tillgång med höstgödsel. Detta komposteras och blandas med slam från kommunens reningsverk. Då får vi ett näringsrikt material som används som växtskikt på tippen, Havskuren. Det finns krav på att soptippen ska sluttäckas senast år 2017 och detta material fungerar som ett topplager på tippen där växter gärna slår rot och frodas.

 
Beställning - Hämtning av trädgårdsavfall - blankettPDF

Beställning - Hämtning av trädgårdsavfall

Fält markerade med * är obligatoriska uppgifterUppdaterad: 2017-01-03

Tack för att du gör rent ditt sopkärl.

Vi är tacksamma för att du tänker på vår arbetsmiljö och spolar ur kärlet med jämna mellanrum.

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se