Du är här:

Kompostering

Komposterbart hushållsavfall och fekalier från urinseparerande toaletter får komposteras i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska uppfylla vissa funktionskrav.

Utdrag ur funktionskrav fastställda av Samhällsbyggnadsnämnden.

Behållaren ska:

  • vara så tät att skadedjur inte kan komma åt innehållet
  • vara så utformad att den fungerar även under den kalla årstiden, genom isolering eller på annat sätt
  • ha tillräcklig kapacitet för de mängder avfall som ska komposteras.

Komposteringen ska utföras så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsägaren eller brukaren som komposterar sitt hushållsavfall enligt kraven ovan, kan efter skriftlig anmälan till kundservice få sophämtningen ändrad till att gälla bara restavfall (grönt kärl). Det bruna kärlet hämtas tillbaka av Renhållningen. Detta innebär även en reducerad sophämtningsavgift. Gäller både fritid- och helårsabonnenter.

Exempel på avfall som kan komposteras

  • Matrester såsom kött, fisk, bröd med mera
  • Frukt- och grönsaksrester
  • Kaffe- och tesump inkl filter
  • Äggskal, räkskal, fiskrens med mera
  • Hushållspapper och pappersservetter
  • Trädgårdsavfall (om plats finns i behållaren)

 
Kompostering av hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2016-06-22

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se