Du är här:

Hämtningsintervall och tider

Hushållsavfallet sorteras i två fraktioner med olika hämtningsintervall:
 
Matavfall (brunt sopkärl) hämtas varannan vecka
Restavfall (grönt sopkärl) hämtas var fjärde vecka
 

Helårsboende 

Se sophämtningsschema för landsbygd/fritid villa >>PDF
Se sophämtningsschema för tätort villa >>PDF

Fritidsboende

Hämtning av hushållsavfall för fritidsboende sker mellan maj och september. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och elva hämtningstillfällen för matavfall.
 
Se sophämtningsschema för landsbygd/fritid villa >>PDF

Lokala avvikelser

På grund av vägförhållanden, trasiga bilar, sjukdom, ändrade hämtningsintervaller, nya vägsträckningar eller dåligt plogade vägar kan turerna vid hämtning, tillfälligt eller under längre tid, avvika från vårt hämtningsschema.

Uppdaterad: 2017-02-06

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se