Du är här:

Extrasäck vid tömning

Om du vill skicka med sopor utöver de ordinarie sopkärlen (vid ordinarie hämtningstur) lägger du dessa soppåsar i en säck och märker den med "extrasäck", ditt namn samt fastighetsbeteckning eller adress. Du kan också kontakta kundservice och meddela att du har extra sopor på telefon
0522-69 62 69. En extra avgift tillkommer för dessa sopor.

Uppdaterad: 2014-01-10

Tack för att du gör rent ditt sopkärl.

Vi är tacksamma för att du tänker på vår arbetsmiljö och spolar ur kärlet med jämna mellanrum.

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se