Du är här:

Extrahämtning - budad tömning

Om du vill beställa en extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kan vi utföra detta mot en extra avgift.

Uppdaterad: 2014-01-10

Tack för att du gör rent ditt sopkärl.

Vi är tacksamma för att du tänker på vår arbetsmiljö och spolar ur kärlet med jämna mellanrum.

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se