Du är här:

Allt matavfall i papperspåse

Under hösten 2017 börjar hushåll, företag och verksamheter i Uddevalla kommun att använda papperspåsar för matavfall. Matavfallet i Uddevalla går till biogasproduktion och den stora fördelen med papperspåsar är att de kan rötas tillsammans med matavfallet. Plastpåsar som används idag måste först sorteras bort och tas omhand på annat sätt. Med papperspåsen kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

Papperspåsar 9 liter och ventilerad påshållare tillhandahålls av Uddevalla Energi och innebär inte någon extra kostnad för dig som kund. Vi påbörjar utdelning av papperspåsar och påshållare i oktober. Startpaketet innehåller en påshållare och 80 papperspåsar vilket motsvarar en halvårsförbrukning vid användning av 2-3 påsar per vecka. Påshållaren kan hängas eller ställas i köksskåpet.

Fördelar med papperspåse

  • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
  • Bättre och renare biogas.
  • Mindre lukt i hemmet, vilket beror på att matavfallet torkar ut i papperspåse vid korrekt användning medan det börjar rötas i plastpåse.

​Bättre för miljön

Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar. Dels för att vi i Uddevalla slutar använda cirka 4 miljoner plastpåsar per år men också för att matavfallet väger mindre vilket gynnar transporten.

Nästan 70% av alla kommuner som sorterar ut matavfall använder redan papperspåse idag. Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

För restauranger, storkök och andra verksamheter

För verksamheter där det behövs större matavfallspåsar finns papperspåsar i storlek 45 liter att tillgå. Påshållare till dessa finns att köpa hos ett flertal leverantörer. Vår leverantör för papperspåsar är SanSac.

Beställning av nya påsar sker via vår kundservice på telefon 0522-69 62 69 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Mer information i september

I september skickar vi ut närmare information om när papperspåsar kommer att delas ut till dig samt hur du får nya påsar när de är slut. Du får också veta mer om hur du använder påse och påshållare på bästa sätt för ditt matavfall.


Uppdaterad: 2017-06-02

Uddevalla byter till papperspåse

Ny förpackning - samma innehåll

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se