Du är här:

Sophämtning

Alla måste hjälpa till med att hushålla med våra resurser på bästa sätt. Kommunen ansvarar för att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en sophämtningsavgift. I Uddevalla sköts hämtningen av Uddevalla Energi.

Matavfall och restavfall


Hushållsavfallet sorteras i två fraktioner med olika hämtningsintervall:

Matavfall (brunt sopkärl) hämtas varannan vecka
Restavfall (grönt sopkärl) hämtas var fjärde vecka

Sop- och latrinkärl ställs fram för hämtning där det finns farbar väg för våra fordon, senast klockan 06.30 på planerad hämtningsdag eller hämtningsvecka. Ordna gärna en permanent plats för kärlet.  

Var vänlig placera sopkärlet med handtaget mot sophämtaren!

Sopbil

Uppdaterad: 2016-12-16

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se