Du är här:

Vanliga frågor och svar om slamsugning

Jag skall byta ut min avloppsanläggning, vad skall jag installera för ny tank?

När du skall installera en ny tank hänvisar vi till Väst Vatten och deras VA-rådgivning, Katarina Bjelke som har telefon: 0522-63 88 07 som kan hjälpa till med anvisningar och riktlinjer för vad just ditt hushåll behöver för typ av lösning för avloppet. Läs mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har inte behov av att slamtömma så ofta, hur går jag till väga?

Om du inte har behov av att tömma din tank/slamavskiljare så ofta som Renhållningsordningen säger måste man ansöka om dispens för detta. Dispensen söker du hos Samhällsbyggnadsnämnden. Blankett finns här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag skall få kommunalt avlopp/byta tank, vad skall jag tänka på inför sluttömningen?

Om du har en sluten tank som skall tas bort/bli helt ren måste sluttömningen utföras via manluckan som skall vara framtagen vid tömningstillfället. Om det är en slamavskiljare återvattnar vi inte och beroende på vad som skall göras med tanken efter är det eventuellt bra att spola rent tanken. Det är viktigt att du meddelar att det är en sluttömning som skall göras vid beställningen av detta. Vid funderingar, prata med vår kundservice på renhållningen för slamsugning på telefon 0522-69 62 69.

Vad kostar det att slamsuga min slutna tank/slamavskiljare?

Det är olika priser för slutna tankar och slamavskiljare på grund av att det tar längre tid för vår personal att utföra en tömning av en slamavskiljare/minireningsverk än en sluten tank. Se avgifter >>öppnas i nytt fönster

Vad skall jag tänka på innan ni kommer?

Vägen mellan brunnen och slambilen skall vara fri från planteringar eller andra hinder. Växtlighet runt brunnar skall vara röjd. Under vintertid skall även kopplingar och lock vid slambrunnar och tankar vara framskottade när slamsugningspersonalen skall komma. Bilvägen fram till fastigheten samt vägen mellan brunnen och slambilen skall också snöröjas och halkbekämpas.

Behöver jag vara hemma när ni skall slamsuga?

Om det är förberett för oss att kunna utföra jobbet (eventuellt tungt lock är borttaget och det inte är några hinder i vägen) behöver ni inte vara hemma!

Varför betalar jag för extraslang och hur lång slang ingår i priset för slamsugningen?

20 meter ingår alltid (avståndet som är mellan slamsugningspunkt och där bilen kan stå), om avståndet däremot skulle överskrida detta får man betala för varje 10 meters intervall som vi får lägga på. Se avgifter >>öppnas i nytt fönster

Hur tungt får mitt brunnslock vara?

För att förhindra belastningsskador för vår personal har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller i annat fall själv lyfta bort ditt brunnslock inför slamtömningen.

Hur snabbt kommer ni om jag ringer/mejlar in och beställer en tömning?

Vid en vanlig beställning kommer vi inom 5 arbetsdagar och utför tömningen. Om tömningen är akut tillkommer det en akutavgift men då kommer vi samma dag eller dagen efter (arbetsdagar) du gjort beställningen.

Uppdaterad: 2017-06-13

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se