Du är här:

Avgifter 2017

Akut slamtömning

Vid akut beställning utförs slamtömning inom två arbetsdagar, en förtursavgift tillkommer  på 613 kr inklusive moms.
Vid akut beställd slamtömning utanför ordinarie arbetstid debiteras minimum 3 timmar övertid (1 564 kr per timma) samt 193 kr per kubikmeter slam som töms.

Exmpel tömning av sluten tank 3 m³: 

Tid 1 564 kr * 3 timmar = 4 692 kr
Slam 193 kr * 3 m³ = 579 kr
Debiteras   5 271 kr


Tidsbeställd slamtömning

Vid tidsbeställning, det vill säga specifik dag och tid för slamtömning, tillkommer en avgift på 440 kr inklusive moms.
Vid akut tidsbeställning (inom två arbetsdagar) tillkommer också en förtursavgift på 613 kr inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår.

Total slanglängd 21 - 30 meter 158 kr inklusive moms
Total slanglängd 31 - 40 meter 394 kr inklusive moms
Total slanglängd 41 - 50 meter 749 kr inklusive moms
Total slanglängd 51 - 60 meter 1 280 kr inklusive moms
Total slanglängd 61 - 70 meter 2 078 kr inklusive moms
Total slanglängd 71 - 80 meter 3 273 kr inklusive moms

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen får åka i oförättat ärende tas en bomkörningsavgift ut på 656 kr inklusive moms.

Toavagnar

Tömning av toavagn: 1 025 kr inklusive moms.
Tömning av ytterligare toavagnar på samma plats och vid samma tillfälle: 294 kr/st inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 381 kr/tim inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 856 kr inklusive moms.

Slamavskiljare

​Vid beställning utförs slamtömning inom fem arbetsdagar.

  Storlek
   m³  

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Exkl.
moms

450

602

757

910

1 066

1 218

1 373

1 527

1 679

1 835

1 989

2 143

2 296

2 452

2 605

2 761

3 068

3 375

3 683

3 993

Inkl.
moms

563

753

946

1 138

1 333

1 523

1 716

1 909

2 099

2 294

2 486

2 679

2 870

3 065

3 256

3 451

3 835

4 219

4 604

4 991

Sluten tank

Vid beställning utförs slamtömning inom fem arbetsdagar.

  Storlek
   m³  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Exkl.
moms

553

861

1 169

1 477

1 786

2 093

2 403

2 712

3 019

3 325

3 632

3 943
Inkl.
moms
691

1 076

1 461

1 846

2 233

2 616

3 004

3 390

3 774

4 156

4 540

4 929

Uppdaterad: 2017-01-24

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se