Du är här:

Att tänka på vid slamsugning

Vägen mellan anslutningspunkt och uppställningsplats för slambil ska vara fri från planteringar eller andra hinder. Växtlighet runt brunnar ska vara röjd. Under vintertid ska kopplingar och lock vid slambrunnar och tankar vara framskottade när slamsugningspersonalen ska komma. Bilväg fram till fastigheten samt vägen mellan anslutningspunkt och uppställningsplats för slambil ska också snöröjas och halkbekämpas.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt får inte överstiga 20 m såvida inte särskilda skäl föreligger. Det åligger fastighetsägaren att vidta åtgärder som innebär att anslutningspunkten ligger inom 20 m. Grundtaxa gäller för anslutningspunkt inom 20 m från uppställningsplats för slambil. Påslag sker för längre avstånd eller andra hinder.
Brunnslock och kopplingar till slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga vid tömningstillfället. Lock eller manlucka ska med lätthet kunna öppnas av en person. Om du har en sluten tank i husgrunden ska anslutningen finnas lätt tillgänglig på husgrundens utsida.
 
Om slamsugningspersonalen får åka i oförättat ärende tas en bomkörningsavgift ut.
 

Brunnslock max 15 kg


För att förhindra belastningsskador har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller att själv lyfta bort ditt brunnslock inför slamtömningen.

RenhållningsordningenPDF

Uppdaterad: 2017-03-28

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se