Du är här:

Slamsugning

Slamtömning styrs av renhållningsordningen som är politiskt beslutad av kommunen. Renhållningsordningen styr hämtningsintervall och kommunfullmäktige beslutar om avgifter. Uddevalla Energi utför tjänsten som entreprenör åt kommunen.
 
Renhållningens huvuduppdrag vad gäller slamtömning är att tömma slamavskiljare och slutna tankar. Vid arbete med slamavskiljare använder vi oss av den så kallade delsugningsmetoden som innebär att vi släpper tillbaka en större del av ren vätska. Mängden transporter minskar till reningsverket och både miljö och ekonomin påverkas därmed på ett positivt sätt.

Vi utför även spolning av mindre avloppsanläggningar och vi klarar rör från liten till medelstor diameter.
 

Beställning

Beställning av slamsugning sker till kundservice på telefon 0522-69 62 69 och utförs inom 5 arbetsdagar. Akut beställd slamtömning utförs inom två arbetsdagar och då tillkommer en förtursavgift. Om du som kund vill tidsbeställa en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.
 
Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon 0522-141 46.
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel, underhåll och att tömning blir utförd.

Uppdaterad: 2016-12-30

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se