Du är här:

Vanliga frågor och svar om fjärrvärme

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen består av tre delar, en fjärrvärmecentral som finns i ditt hus, ett fjärrvärmenät och produktionsanläggningar. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet via värmeväxlare till ditt uppvärmningssystem och ditt varmvatten.
 
Fjärrvärmen är noggrant dimensionerad så att värmen ska räcka till alla, även när alla duschar samtidigt. Du kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralens reglerutrustning resten.

Är det fjärrvärmevatten i duschen?

Nej. Värmen från fjärrvärmevattnet överförs via värmeväxlare till husets värme- och varmvattensystem. I värmeväxlarna är systemen åtskilda.

Vem äger och sköter fjärrvärmecentralen?

Fjärrvärmecentralen ägs och sköts av fastighetsägaren.

Vad kostar fjärrvärme?

Aktuella priser och villkor för fjärrvärme i olika typer av fastigheter hittar du under Priseröppnas i nytt fönster. Om du vill ha mer detaljerad information kan du kontakta vår fjärrvärmerådgivare Mattias Widenberg på telefon 0522- 63 47 31.

Vad är energi?

Energi är ett vitt begrepp. Den kan exempelvis finnas i form av lägesenergi, rörelseenergi eller elenergi.
När det gäller fjärrvärme är det värmeenergi som överförs till kunden. Kunden får betala för avkylningen hos den mängd vatten som passerar genom fastighetens värmeväxlare. Värmeenergi anges oftast i enheten kWh (kilowattimme) eller MWh (megawattimme, 1 MWh = 1000 kWh).

Vad är kapacitet?

Kapacitet är energimängd per tidsenhet. I fjärrvärmesammanhang anges kapacitet oftast i enheten kW (kilowatt, 1 kW = 1000 W).

Går det att säga upp fjärrvärmeavtalet?

Ja. Avtalstiden är normalt 5 år efter avtalstecknandet. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
 
Se även allmänna avtalsvillkor för konsumentPDF respektive näringsidkarePDF.

När tecknar man ett fjärrvärmeavtal?

När kunden bestämt sig för att installera fjärrvärme och vi har godkänt byggnationen tecknas ett avtal mellan parterna.

Om man köper ett hus som redan värms upp med fjärrvärme "övertar" man den föregående ägarens avtal. Kom ihåg att anmäla ägarbytet till kundtjänst i god tid.

Kan jag få bidrag till fjärrvärmeinstallationen?

Privatpersoner kan under vissa förutsättningar få skattereduktion, (ROT-avdrag), för installationsarbetet. Mer information om detta finns på www.skatteverket.selänk till annan webbplats

Hur gör jag om jag vill installera fjärrvärme?

Om du har frågor om fjärrvärmeanslutning kontakta vår fjärrvärmerådgivare Mattias Widenberg på telefon 0522- 63 47 31.

Uppdaterad: 2016-10-18

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se