Du är här:

Reko fjärrvärme

Svensk Fjärrvärme har sedan 2005 ett kvalitetssäkringssystem för kundrelationer kallat Reko fjärrvärme. Det är ett system som syftar till att skapa öppenhet, trygghet och jämförbarhet, helt enkelt stärka din ställning som kund i förhållande till din fjärrvärmeleverantör.

Reko fjärrvärme består av fyra delar:

Reka fjärrvärme
  •     Informationsmöten
  •     Verksamhetsgenomlysning
  •     Normalprislista
  •     Kvalitetsnämnd
 

Genom Reko fjärrvärme ska du som kund få en tydligare och mer lättillgänglig information. Du får en bättre inblick i vad fjärrvärmeleverantören gör och kan ställa frågor om verksamheten vid de årliga informationsmötena. Informationen gör att du lättare kan jämföra fjärrvärmen med de andra uppvärmningsalternativen som finns på värmemarknaden.
 
Men kanske viktigast är att du som kund har tillgång till Kvalitetsnämnden. Till den kan man som kund vända sig om man anser att företaget inte levt upp till kraven i Reko fjärrvärme. Läs mer om Reko fjärrvärme på www.svenskfjarrvarme.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2016-10-18

Fjärrvärmefilm


 
Fjärrvärme gör din vardag bekvämare och är bra för Uddevalla.

Se vår film så berättar vi mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se