Du är här:

Så här fungerar den nya prismodellen för fjärrvärme till villor som införs 2015

(Samtliga priser anges inklusive moms)

Allmänt

Vår prismodell består av tre olika delar; fast kostnad, kapacitetskostnad och energikostnad. Fast kostnad betalas i lika stora delar varje månad medan kapacitets- och energikostnaden varierar över året, se fig 1 nedan.

Fast kostnad

Den fasta kostnaden täcker delar av de fasta kostnader vi har för att producera fjärrvärme till dig.

Kapacitetskostnad

Ju större behovet av energi är hos våra kunder vid ett visst tillfälle, desto högre kapacitet måste vi pumpa ut på fjärrvärmenätet som transporterar värmen hem till dig. I praktiken betyder det att våra anläggningar behöver eldas hårdare och att fler av våra anläggningar måste startas.

Kapaciteten som värmeanläggningen i ditt hus behöver för att producera värme beräknas genom att varje dygns energianvändning divideras med 24 timmar. Vi får då ett dygnsmedelvärde för varje dygn över året. Kostnaden du betalar för kapaciteten baseras på det vinterdygn (oktober-mars) som haft högst dygnsmedelvärde under de senaste tolv månaderna.

Energikostnad

Energikostnaden baseras på den totala mängd energi, antalet 1000 kilowattimmar (megawattimmar), du använder för att värma din villa och ditt varmvatten. Priset är lägre under sommaren (april-september) och högre under vintern (oktober-mars). Energikostnaden varierar alltså över året och du betalar för det du använder varje månad.

På sommaren producerar vi mer värme i våra anläggningar än vad kunderna gör slut på. På vintern måste vi använda fler anläggningar med dyrare bränslen. Därför är det viktigare att du som kund under vintern använder värmen på ett energieffektivt sätt jämfört mot sommaren. Genom att ha ett högre pris på vintern vill vi stimulera till detta. Dessutom är vår lokala miljö - och vårt globala klimat - den största vinnaren när du sparar energi på vintern!

Hur kan jag sänka mina kostnader?

Energikostnaden påverkar du direkt genom att minska den mängd energi du använder under månaden. När det gäller kapacitetskostnaden kan du minska denna genom att göra huset mer energisnålt eller att vara extra sparsam med energin under riktigt kalla vinterdagar.

Fast kostnad

130 kr/månad

Kapacitets-
kostnad


96,5 kr/kW och månad

Energipris sommar

281 kr/MWh

Energipris vinter

599 kr/MWh

Fig 1. Fördelningen av kostnaderna för de olika komponenterna i den befintliga prismodellen (vänster) jämfört med den nya prismodellen (höger) och hur de varierar över året i genomsnittsvillan i Uddevalla. Huset använder ca 20 MWh/år.

Den nya modellen är:

  • enklare
  • mer sparvänlig
  • mer rättvis
  • mer konkurrenskraftig

Faktiska skillnader mot den befintliga modellen

  • Minskad fast kostnad
  • Minskad kapacitetskostnad
  • Kapacitetskostnaden baseras på UPPMÄTT effekt, vilket ger snabbare återkoppling på genomförda besparingsåtgärder
  • Större skillnad mellan kostnaderna på sommar och vinter
  • Energiandelen ökar, kapacitetsandelen minskar

Uppdaterad: 2017-02-15

Fjärrvärmefilm


 
Fjärrvärme gör din vardag bekvämare och är bra för Uddevalla.

Se vår film så berättar vi mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se