Du är här:

När mätvärde saknas

Varje timma hämtar vi hem mätvärden om hur mycket energi du använt i din fjärrvärmecentral. Varje månad skickar vi dig en faktura som baseras på dessa uppmätta energivärden.

Ibland händer det att några av de tusentals mätvärden vi hanterar varje dag saknas eller blir fel. Det beror oftast på att kommunikationen med mätaren störs på något sätt. I några enstaka fall kan det också bero på att det är fel på mätaren.

För att du skall få en så korrekt faktura som möjligt, även när det saknas enstaka mätvärden, har vi rutiner för hur vi tar fram dessa värden. Om några värden i en serie på till exempel ett dygn fallit bort, så ersätter vi helt enkelt dessa värden med de värden som uppstår om man drar en rak linje mellan de två korrekta mätvärdena. Det kallas att interpolera. För mer information se diagram nedan.

I de fall där vi saknar en längre period av mätvärden tittar vi på hur du använt din energi tidigare vid liknande förhållanden och baserar då våra fakturor på dessa historiska data.

Här kan du se ett exempel på ett dygn där värdena mellan klockan 4 och klockan 9 saknas. Den röda linjen är då vår interpolering för att uppskatta de saknade värdena.

Uppdaterad: 2016-10-18

Fjärrvärmefilm


 
Fjärrvärme gör din vardag bekvämare och är bra för Uddevalla.

Se vår film så berättar vi mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se