Du är här:

Uddevalla Energi bidrar till minskade utsläpp

Som en av de första energibolagen i landet har Uddevalla Energi för andra året i rad tagit fram ett klimatbokslut för sin verksamhet. Resultatet visar att Uddevalla Energi 2015 totalt sett hjälpt till att minska klimatpåverkan med 120 400 ton koldioxid. Det är en förbättring med hela 5% jämfört med 2014.

Här kan du läsa vårt klimatbokslut för 2015 >>PDF

Läs rapporten i sin helhet här >>PDF

Alla företag bidrar till utsläpp av växthusgaser. Det är ett faktum. För oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs använder företagen elenergi, råvaror, transporter och annat som påverkar klimatet. Ett energiföretag som Uddevalla Energi står, trots ett aktivt miljöarbete, dessutom för en relativt stor miljöpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Trots det visar det klimatbokslut som Uddevalla Energi tillsammans med Profu tagit fram för 2015 att verksamheten ändå bidragit till en betydande minskad klimatpåverkan. Hur är det möjligt?

​Ersätter sämre alternativ

Jo, för som med mycket annat omkring oss måste man även i klimatfrågor se till hela sammanhanget för att få fram den totala bilden. Att Uddevalla Energi totalt sett hjälpt till att minska utsläppen, trots sin påverkan på miljön, beror på att klimatbokslutet tar hänsyn till hur Uddevalla Energis verksamhet påverkar omvärlden i stort, något som Björn Wolgast, vd på Uddevalla Energi, har koll på.

Ett klimatbokslut beskriver alltså all miljöpåverkan omkring oss. På så vis kan bolaget redovisa och styra sin verksamhets miljöpåverkan. För ett fjärrvärmeföretag som Uddevalla Energi är detta extra viktigt att kunna visa eftersom hela nyttan återfinns utanför företagets egen verksamhet. För företag som förbränner avfall är detta extra tydligt eftersom de inte bara ersätter annan energiproduktion utan även bidrar till att förebygga avfallsdeponering vilket ger avsevärt högre utsläpp än vad förbränningen gör.

​Tack vare kundens val

Den positiva effekten av att Uddevalla Energi bidragit till att en stor mängd utsläpp kunnat undvikas är alltså väsentligt större än summan av de egna utsläppen. Omräknat i siffror har Uddevalla Energi därför bidragit till att reducera koldioxidutsläppen med hela 120 400 ton under 2015.

Uppdaterad: 2016-10-18

Fjärrvärmefilm


 
Fjärrvärme gör din vardag bekvämare och är bra för Uddevalla.

Se vår film så berättar vi mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se