Du är här:

Fjärrvärme och miljön

Fjärrvärme är bra för miljön och leder till minskad klimatpåverkan


Fjärrvärme är ett av de miljövänligaste uppvärmningsalternativen man som kund kan välja. Det är riktigt bra inom tätorter, där lokala luftföroreningar och emissioner kan ställa till det med både lokala och globala problem.

Miljön i Uddevalla har förbättrats avsevärt. Sedan fjärrvärmen introducerades för drygt 40 år sedan har luftkvaliteten förbättrats genom att emissioner från oljepannorna har försvunnit. Uddevalla Energi jobbar hela tiden med att förbättra miljöprestandan på våra produktionsanläggningar. När Lillesjöverket byggdes köptes en av marknadens ledande reningsutrustning in. Det innebär att utsläpp till luft och vatten blir så låga att de ibland är svåra att mäta.

Under de senaste 25 åren har fjärrvärme bidragit till att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 11 miljoner ton. Det motsvarar 20% av nuvarande utsläpp i samhället. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat, framför allt i storstäderna. Det har bidragit till att vi i Sverige redan har nått klimatmålen enligt det internationella Kyotoavtalet. Men det finns mer att göra.

En panna är bättre för klimatet än många små


Fjärrvärmen är resurssnål, ger låga värmeförluster och är bättre för klimatet än när var och en eldar i sin egen panna. Genom att elda i stor skala i ett lokalt värmeverk minimeras utsläppen. På varje ort där fjärrvärme etableras förbättras närmiljön för dig som boende. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider, sot och partiklar minskar.
Blad
Vill du fördjupa dig i vår redovisning av miljödata klicka häröppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2016-10-18

Fjärrvärmefilm


 
Fjärrvärme gör din vardag bekvämare och är bra för Uddevalla.

Se vår film så berättar vi mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se