Du är här:

Detta är fjärrvärme

I våra produktionsanläggningar eldar vi olika sorters bränsle, till största delen hushållsavfall och biobränsle. När bränslet brinner i våra pannor värms fjärrvärmevattnet upp via en stor ackumulatortank. Det är via denna ackumulatortank som fjärrvärmen pumpas runt i kulvertsystemet till våra kunders undercentraler. Via undercentralerna växlas värmen över till elementen och tappvarmvattnet. Den stora fördelen för kunderna är att det finns obegränsad mängd värme.

Vi styr och övervakar värmeprocesserna dygnet runt från vårt kontrollrum på Lillesjöverket. Dagliga kontroller görs flera gånger så att vi inte överskrider våra riktvärden för utsläpp till luft, vatten och mark. Varje dag besöker vi och ser till våra anläggningar som ligger utanför Uddevalla stad för att försäkra oss om att allt är som det ska och att de går med optimal drift.

Vår huvudsakliga produktion av värme står Lillesjöverket för. Den alstrar 2/3 av värmebehovet i Uddevalla. Resterande mängd värme produceras i Hovhultsverket. När det är riktigt kallt startar vi även biooljeeldade pannor som vi har runt om i Uddevalla stad. Totalt producerar vi 300 000 MWh värme varje år. Om vi jämför det med en normal villas årsbehov av värme som ligger på 20-25 MWh så skulle vår värme räcka till 12 000- 15 000 villor. Nu är det ju inte så här i verkligheten eftersom vi även levererar till industrier som är storförbrukare av värme.

Vi erbjuder fjärrvärme på andra orter än Uddevalla tätort också. I Munkedal och Ljungskile har vi anläggningar som med träbriketter och torrflis som bränsle levererar värme till de centrala delarna av samhällena.

Vill du läsa mer om våra produktionsanläggningar klicka häröppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2016-10-18

Fjärrvärmefilm


 
Fjärrvärme gör din vardag bekvämare och är bra för Uddevalla.

Se vår film så berättar vi mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se