Du är här:

Vårt elnät

Elnätet i samhället hänger ihop. Den avgift man betalar till Uddevalla Energi Elnät AB täcker kostnaderna för alla ledningar och stationer som behövs för att överföra el från producent till användare.

I vårt elnät har vi cirka 25 600 kunder och för detta behövs 170 mil ledningar och drygt 500 transformatorstationer. Under ett år överförs omkring 350 miljoner kWh till våra kunder.

Tillgängligheten är 99,995%, vilket innebär att av årets alla timmar har en medelkund endast cirka 30 minuters avbrott. Beredskap finns för att åtgärda fel dygnet runt, året runt.

Karta över Uddevalla Energis nätområde

Uppdaterad: 2015-06-05

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se