Du är här:

Våra ombyggnadsplaner i elnätet

Vi på Uddevalla Energi Elnät AB har sedan 2005 en plan för omfattande ombyggnationer av vårt elnät. Det handlar främst om att byta delar av vårt luftledningsnät till kablar i marken men också om att byta ut gamla nätstationer och kabelskåp. Under tiden vi bygger om kan det påverka din vardag i form av ett eller ett par kortare avbrott då vi kopplar elen från den gamla till den nya anläggningen. Många av arbetena kräver också att vi utför grävarbeten för att få utrustningen på plats. Detta kan då påverka din framkomlighet och tillfälligt förändra miljön runt våra anläggningar.

Vi gör dessa investeringar i vårt elnät för att du som kund ska få färre avbrott och en stabilare elkvalitet. När vi startade investeringsprogrammet år 2005 hade vi 220 km högspänning i luften. Nu, när år 2015 är slut, har vi 40 km luftledning kvar och målet är att vi till år 2018 bara ska ha 35 km kvar. Det ledningsnät som vi då har kvar i luften består huvudsakligen av plastisolerad luftledning, hängkabel och ledningar som inte går genom skogsmark.

Uppdaterad: 2016-02-04

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se