Du är här:

Strömavbrott

Vi på Uddevalla Energi strävar alltid efter att du som kund skall ha en så bra leveranskvalitet som möjligt. De senaste åren har vi haft en tillgänglighet i elnätet på 99,995%. Det innebär att du som kund i snitt drabbas av ett avbrott på cirka 30 minuter per år. Men trots våra ansträngningar händer det att det blir strömavbrott. Ibland rår vårt elnät inte på vädrets makter. Mycket snö och hård vind kan leda till att träden faller på våra ledningar. Ibland händer det också att bävrar fäller träd över eller att större fåglar flyger in i elledningen.

Om "olyckan" ändå skulle vara framme har vår personal beredskap dygnet runt, året om, och det gör att vi snabbt är på plats för att åtgärda de fel som uppstår. Om det är ett större strömavbrott som drabbar fler än dig vet vi ofta om det direkt. Vi har teknisk utrustning som indikerar när strömmen är borta i högspänningsnätet. Vi påbörjar då omgående omkopplingar i elnätet för att leta fram felstället och för att du skall få strömmen tillbaka.

År 2005 hade vi 220 km oisolerad luftledning i vårt elnät och nu år 2015 har vi mindre än 60 km kvar och vi planerar för att ersätta luftlinjerna med än mer markkabel de kommande åren. Där ledningarna står kvar röjer vi ledningsgatorna för att ta bort träd som står farligt till. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att besöka våra stationer och göra tillsyn för att veta när underhåll behöver utföras.

Läs mer om var vi röjer och om våra ombyggnadsplaner genom att klicka på menyerna till vänster.

Läs också mer om vad du behöver tänka på om det skulle bli strömlöst hemma hos dig.

Uppdaterad: 2015-02-26

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se