Du är här:

""

Underhållsröjning av ledningsgator

Under våren 2017 kommer vi röja ledningsgator i områdena Vassbo, Kolbengtseröd, Skafteröd, Grötån, Korsviken, Backamo och Måröd. Avisering har skickats ut till berörda markägare under februari månad. Arbetet beräknas starta i mitten av mars och pågå fram till sommaren.

OBS! Ledningar som under 2017 skall grävas ned kommer inte att beröras av ledningsröjning.

Vid frågor kontakta driftcentralen på 0522-69 62 69

Information

Vi röjer våra ledningsgator i 0,4/10 kV-nätet vart fjärde år.

All vegetation i ledningsgatan - gran, tall, björk etcetera - röjs oberoende av höjden vid röjningstillfället. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd med mera.

Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

Underhållsröjning 2017

Underhållsröjning 2017

Uppdaterad: 2017-03-20

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se