Du är här:

Priser och abonnemang

För att vara kopplad till elnätet krävs ett abonnemang. Det finns olika typer av elnätabonnemang. Det vanligaste är ett säkringsabonnemang där man betalar efter vilken huvudsäkring man behöver samt för varje överförd kWh.

För större behov, 80 ampere säkring och uppåt, tillämpas effektabonnemang där man istället betalar efter vilken effekt man behöver.

Priser

Följande priser tillämpas för år 2017

Priser lågspänning 2017öppnas i nytt fönster

Priser högspänning 2017öppnas i nytt fönster

Priser tillfälliga anslutningar 2017öppnas i nytt fönster

Priser övriga kostnader 2017öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2017-04-04

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se