Du är här:

Kabelvisning

Innan du börjar gräva, glöm inte att beställa kabelutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd kabel kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning!

Vi anvisar gratis Uddevalla Energis elkablar, fjärrvärmerör och optorör. Vill du ha egna kablar, metallrör eller liknande anvisade, går även det bra men mot en avgift.

För att vara garanterad en utsättning, när du vill ha den, måste beställningen vara oss tillhanda minst 5 arbetsdagar före arbetet skall ske.

Vi finns på Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Här gör du din begäran om anvisning)

Eller boka tid, vardagar 07.00-16.00, på telefon 0522-141 46

Uppgifter som vi behöver:
-      Namn
-      Telefonnummer
-      Adress eller koordinater till där grävningsarbetet skall ske (Om du
  bifogar karta föredrar vi pdf eller jpg)

Vad gäller vid grävning?

Markarbeten invid elkablar tillhörande Uddevalla EnergiPDF

OBS!

Rör aldrig elkablar i marken. Kontakta oss först!

Akutärenden

Vid akuta ärenden ring 0522-141 46 (dygnet runt)

Uppdaterad: 2012-08-09

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se