Du är här:

Helikopterbesiktning

För att upprätthålla kvalitet och elsäkerhet i elnäten finns krav på att elnätet och dess apparater skall besiktigas. Högspänningsledningarna som går i luft, skall enligt föreskrifter besiktigas varje år. Vi, liksom de flesta andra elbolag, använder helikopter för att utföra besiktningen.

Uddevalla Energi använder helikopterbolag med lång erfarenhet av besiktning. Normalt brukar besiktningen av vårt elnät ta cirka 2 dagar.

Innan vi flyger annonserar vi i Bohusläningen. Detta gör vi 2-3 dagar före besiktningen. Under besiktningen rapporterar vi  till lokalradions trafikinformation om var vi kommer att flyga under dagen.

Vill du bli aviserad via brev innan våra flygningar begär du detta på tel 0522-14146 eller via e-post: elnatdc@uddevallaenergi.se. Vi skickar då brev veckan innan besiktningen.

Det vi tittar på, när vi flyger över ledningarna, är att ledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i ett bra skick. Vi tittar även på växtligheten under och vid sidan av ledningen för att hitta träd som vid hårda vindar kan riskera att falla på ledningarna.

Uppdaterad: 2012-04-11

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se