Du är här:

Om elpriset

Elpriset

Här i Sverige styrs prissättningen på el mest av tillgången på smältvatten och regn. Men också priset på olja, kol och utsläppsrätter har stor betydelse.
Tillgång och efterfrågan på el och hur mycket el som exporteras och importeras är andra faktorer som inverkar på elpriset.
Även valutakurser spelar in, eftersom vi handlar vår el på den nordiska elbörsen, Nord Pool.

Man kan jämföra elpriset med färskvaror i en butik. Där finns många varor som priserna varierar på hela tiden - till exempel grönsaker och frukt - som normalt är lite dyrare under vinterhalvåret när de är svårare att odla och billigare på sommaren, i skördetider.

Frukt och grönsaker köps in hos grossister genom en slags auktion där priset sätts beroende på tillgång och efterfrågan. Det gäller också för elen.
Sedan avregleringen av marknaden 1996 köper vi vår el från den nordiska elbörsen, Nord Pool, där i stort sett alla elleverantörer prissäkrar sin el.

Anvisat elpris

Alla bostäder i Sverige, som är uppkopplade mot elnätet, har en anvisad elleverantör som ser till att elen kommer fram till dig. Om du inte väljer vilket elhandelsavtal du vill ha får du automatiskt anvisat elpris när du flyttar in i din bostad. Ett elhandelsavtal har förmånligare pris än anvisat elpris. Vi erbjuder både fast och rörligt pris, här kan du se våra aktuella elpriser.öppnas i nytt fönster Om du har ett anvisat elpris som kund till oss är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0522-69 62 69 så hjälper vi dig att hitta rätt avtal för dig.

Vårt anvisade elpris är 104,38 öre/kWh inklusive inköpspris av el, elcertifikat, påslag, skatt och moms.

Jämförelsepris

2 000 kWh

120,58 öre/kWh

5 000 kWh

110,86 öre/kWh

20 000 kWh

106,00 öre/kWh

Det här består elpriset av

Elpriset består av fyra delar:

- Inköpspris el. Denna del kan du själv påverka genom att aktivt teckna ett elavtal.

- Elcertifikatsavgift - en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi.

- Energiskatt. Storleken på energiskatten bestäms av riksdag och regering.

- Moms - tillkommer med 25 % på elpriset, elcertifikatavgiften och energiskatten.

El på kort och på lång sikt

På Nord Pool sker handel på två olika sätt:

  • Spotmarknaden: för kortsiktig kraft för fysisk leverans nästkommande dygn.
  • Terminsmarknaden: en prissäkring av kraft för framtida leverans.
Dessa två handelsförfarande speglas i våra avtalsprodukter: Rörligt elpris och Fast elpris.

Spotpriset på Nord Pool varierar timme för timme och vårt rörliga pris baseras på det i efterhand framräknade månadsmedelpriset.

För vårt fasta elpris - som har varierande avtalslängder och olika startdatum - gör vi motsvarande beställningar av avtalstecknad volym på elbörsen.
Vi köper helt enkelt in elen i förväg till ett bestämt pris och därför kan avtalspriserna variera beroende på vilket datum ditt avtal ska börja gälla.

Uppdaterad: 2017-06-21

Har du frågor, kontakta Jonna, vår elhandelssäljare!

Telefon: 0522-63 47 39

Vill du att Jonna ringer upp dig?

Byt till lokalproducerad el! Returel gjord på dina sopor.

Se vår reklamfilm


för returel >>

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se