Du är här:

100 % förnybar el

All vår el kommer från förnybar produktion.

Uddevalla Energi producerar 100 % förnybar el genom avfallsförbränning och vattenkraft.
 
Största delen produceras i ett lokalt kretslopp genom sopförbränning. De brännbara soporna du slänger kommer tillbaka till dig i form av el, vi kallar det returel. En mindre del produceras genom vattenkraft i lokala Bäveån. Elen är ursprungsmärkt för att garantera att den är lokalt producerad.

Produktionsmix

Uppdaterad: 2014-09-25

Tänk smart - välj lokalt!

Dina sopor blir till el

Byt till lokalproducerad el! Returel gjord på dina sopor.

Se vår reklamfilm


för returel >>

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se