Du är här:

Vår återvinningsskola (Vad händer med materialen?)

Kartong och pappersförpackningar


Mjölkkartonger, papperspåsar, flingpaket och många andra typer av pappersförpackningar samlas in och blir nytt förpackningsmaterial eller gipsskivekartong på pappersbruken. Mer än 40% av alla pappersförpackningar som konsumeras i Sverige materialåtervinns.

Tidningar


I Sverige återvinns över 80% av de tidningar, tidskrifter och andra trycksaker som hushållen konsumerar. Det insamlade returpapperet går tillbaka till pappersbruken och blir nya tidningar eller mjukpapper.

Plast


Mjuka och hårda plastförpackningar från hushåll och företag samlas in och återvinns till nytt material eller till energi. Plastflaskor, dunkar och burkar sorteras och lämpar sig mycket bra för materialåtervinning. Vi bedriver plastinsamling från både hushåll och företag.

Elektriska apparater


Alla gamla elprodukter skickas till en särskild anläggning för återvinning innan de går vidare till fragmentering, förbränning eller i sista hand deponi, soptippen. Detta görs för att alla farliga ämnen ska tas bort i ett tidigt stadium, så att de inte utgör någon fara för miljö eller människor.

Batterier


De batterier som samlas in sorteras efter kemiskt innehåll och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Hur stor del av batteriet som kan återvinnas beror på vilken typ av batteri det är. Nickelmetallhybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98%. Det som inte kan materialåtervinnas energiåtervinns. För de flesta batterityper läggs mindre än 6% på deponi, soptippen.

Glas


Genom att ta vara på glasmaterialet minskar sopberget och därmed sparar man på både råvaror och energi. Glas är mycket lämpligt för återvinning då ett kilo krossglas blir ett kilo nytt glas med oförändrad kvalitet.
 

Metall


Metallförpackningar och skrot är i princip allt som är uttjänt och ej kan användas mer utan att det krävs bearbetning. Denna bearbetning är vad som menas med återvinning. Allt som är tillverkat i järn och metall kommer förr eller senare att ha gjort sitt. Bilar slits ut och nya tillverkas. Maskiner blir gamla och olika konstruktioner ska med tiden rivas för att ge plats åt nya. Allt detta material, både järn och metaller kan sorteras till homogena poster och sedan smältas om för att på nytt bli nya produkter. Vi fungerar som en länk mellan skräp, skrot och nya produkter. Järn och metaller kan smältas om oändligt många gånger utan att tappa dess egenskaper.

Aluminium


Sedan andra världskriget har användningen av aluminium mer än femdubblats i Sverige. Aluminiumskrot har blivit en viktig råvara och utgör en betydande andel av aluminiumförsörjningen. Anledningen till detta är att energibehov och miljöpåverkan vid omsmältning är endast ca 5% jämfört med nytillverkning. Vi sparar därmed 95% energi.
 

Farligt avfall


Att samla in och ta hand om farligt avfall som spillolja, oljefilter, sprayburkar, batterier och färgrester medför höga krav från myndigheter. Avfallet skickas vidare till särskilda destrueringsanläggningar som oskadliggör de farliga ämnena.

Kyl och frys


Uttjänta kylmöbler samlas in och töms på freon som förs till destruktion. Metaller, plast och isolering materialåtervinns och blir så småningom nya produkter.

Grovavfall


Grovavfall, verksamhetsavfall och byggavfall följer avfallshierarkin. Det vill säga att de följer en stege så att så lite energi som möjligt går till spillo sett under en produkts hela livscykel.
  • Återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Energiåtervinning
  • Deponi (soptippen)
 
Batterifilmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2017-04-27

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag - fredag 07.00 - 16.00
Torsdag kvällsöppet  - 19.00
Helgfri lördag 10.00 - 14.00
Söndag 7/5 - 1/10
10.00 - 14.00

Begränsat öppethållande vid helger >>öppnas i nytt fönster

Öppettider


Aröd Ljungskile

Måndag och torsdag
13.00 - 19.00
Helgfri lördag jämna veckor 10.00 - 15.00
Söndag ojämna veckor 14/5 - 1/10 10.00 - 15.00

Begränsat öppethållande vid helger >>öppnas i nytt fönster

Värmeljushållare sorteras som metallskrot och lämnas på våra återvinningscentraler Havskuren och Aröd.

Läs mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se