Du är här:

Farligt avfall måste sorteras ut och lämnas rätt

Hantering av farligt avfall på fel sätt kan vara en stor risk och skada människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Några av de farliga egenskaper som farligt avfall kan ha är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Konsumtionen, till exempel kemikalieanvändningen och batterikonsumtionen, styr både vilka mängder farligt avfall som produceras och graden av farlighet.

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är rester av olja, färg i flytande form och sprayfärg, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar, glödlampor/lysrör/lågenergilampor, alla batterier, lösningsmedel och elektronik. Dessa produkter skadar naturen och har effekter inte bara på miljön utan också på levande varelser som människa och djur.
 
Alla typer av färg ska lämnas på en miljöstation, även vattenbaserade färger.

Behållare för kanyler kan hämtas kostnadsfritt på apoteken i Uddevalla. När behållaren är full skall locket skruvas på ordentligt och lämnas åter till apoteket.

Uppdaterad: 2015-10-29

Blanda aldrig det du ska lämna på miljöstationen. Lämna varje produkt separat - väl förpackad och märkt.
Värmeljushållare sorteras som metallskrot och lämnas på våra återvinningscentraler Havskuren och Aröd.

Läs mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se