Du är här:

Återvinningsstationer

Uddevalla Energi är tömningsentreprenör för samtliga återvinningsstationer i kommunen. Samtliga stationer har behållare för tidningar, glas och små batterier. Även behållare för insamling av övriga förpackningar finns på flera av våra återvinningsstationer.

Vem bekostar insamlingen?

Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Samma sak gäller för tidningar och returpapper. De som tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar tidningar skall också ansvara för insamling och återvinning av returpapper. Förpackningar och tidningar är två av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda.

Förpacknings- och returpappersproducenterna har bildat sex materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB). Det är FTI som förvaltar och ansvarar för återvinningscentralerna. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Om du vill komma i kontakt med FTI AB kan du ringa till deras kundtjänst på telefon 0200-88 03 11, eller besöka deras hemsida www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ska vi källsortera?

Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Hård plast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor.

Återvinningsstation
Förpackningar av mjuk plast återvinns eller går till energiutvinning. Glas, kartong och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar.
Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket, mycket annat. På detta sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du bidrar också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Miljön gör en stor vinst - liksom du!

Här kan du läsa mer om bland annat återvinningsstationerna och hur man sorterar.

Uppdaterad: 2016-05-09

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se