Du är här:

Varje dag

Uddevalla Energi producerar, säljer och distribuerar el, värme och kyla, behandlar avfall, bedriver renhållning samt tillhandahåller energi- och bredbandstjänster till hushåll och företag huvudsakligen inom Uddevalla kommun. Verksamheten kännetecknas av höga miljökrav och konkurrenskraftiga priser.

På Uddevalla Energi sätter vi kunden och samhällsintresset i fokus.

Välkommen till oss med dina frågor och funderingar, vi finns här - varje dag.

Uppdaterad: 2014-12-10

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se