Du är här:

Uddevalla Energi

På Uddevalla Energi sätter vi kunden och samhällsintresset i fokus, samtidigt som vi balanserar samhällsansvar och vinst. Den här balansen är en del av Uddevalla Energis själ och en av företagets viktigaste framgångsfaktorer.

Kort fakta

   
Företagets VD Björn Wolgast  
Omsättning 2016 490 Mkr  
Antal anställda 128  
Ägarförhållande Helägt dotterföretag till Uddevalla Utvecklings AB  
Vision Sveriges mest attraktiva energibolag  
     
Våra koncernföretag Uddevalla Energi Elnät AB (100%)  
  Uddevalla Energi Värme AB (100%)  
  Uddevalla Kraft AB (100%)  
  Bohusgas AB (100%) bedriver ingen verksamhet  
  Intresseföretag:  
  EnergiFokus AB (50%) bedriver ingen verksamhet från 2017  
     
Vi erbjuder: Elnät  
  Fjärrvärme  
  Kyla  
  Ånga  
  Energitjänster  
  Bredband  
  Avfallsbehandling  
  Renhållning  

Uppdaterad: 2017-02-24

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se