Du är här:

Miljö och hållbar utveckling

Miljöfrågor kräver engagemang, tålamod och framförhållning. Vår miljöpolicy innebär att hela verksamheten ska genomsyras av viljan till förbättring, och att alla på ett naturligt sätt ska jobba med miljöfrågorna. Vi ska leva upp till de förväntningar som ställs på oss och bidra till att minska miljöpåfrestningarna på samhället. Ett steg i taget närmar vi oss miljömålen, men vi lyfter hela tiden blicken och sätter nya mål inför framtiden. Miljöarbetet blir aldrig fullbordat, utan är en resa som blir lättare ju fler som färdas i samma riktning.

Uppdaterad: 2015-09-10

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se