Du är här:

Varje dag

Uddevalla Energi tillhandahåller el, värme, kyla, pellets samt tjänster för avfall, renhållning och bredband till hushåll och företag huvudsakligen inom Uddevalla kommun så att vi skapar affärsmässig samhällsnytta. Verksamheten kännetecknas av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.

På Uddevalla Energi sätter vi kunden och samhällsintresset i fokus.

Välkommen till oss med dina frågor och funderingar, vi finns här - varje dag.

Uppdaterad: 2016-01-08

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se