Du är här:

Publicerad: 2017-06-02

Vi tänker på framtiden

Över hälften av våra renhållningsfordon drivs med förnybara bränslen varav HVO är den största delen.

HVO framställs av vegetabilisk olja och är både fossilfritt och biologiskt nedbrytbart. Utsläpp av växthusgaser minskar med upp till 90% jämfört med vanlig diesel.

Det tycker vi är ett miljösmart val för framtiden!


Uppdaterad: 2017-06-02

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se