Du är här:

Publicerad: 2017-05-12

Uddevalla byter till papperspåse för matavfall

Under hösten 2017 börjar hushållen i Uddevalla kommun att använda papperspåsar för matavfall. Matavfallet i Uddevalla går till biogasproduktion och den stora fördelen med papperspåsar är att de kan rötas tillsammans med matavfallet. Plastpåsar som används idag måste först sorteras bort och tas omhand på annat sätt. Med papperspåsen kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

Papperspåsar och ventilerad påshållare tillhandahålls av Uddevalla Energi och innebär inte någon extra kostnad för dig som kund. Vi påbörjar utdelning av papperspåsar och påshållare i oktober.

Läs mer >>

Uppdaterad: 2017-05-12

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se