Du är här:

Uddevalla Energi Stadsnät

Möt framtiden med fiber. Klart att du ska välja fiber!

Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster som internet, telefoni och tv. För att klara framtidens krav på kvalitet och snabbhet behöver befintliga tekniker ersättas med fiber. Framtiden är redan här och en fiberanslutning är en långsiktig kommunikationslösning och en god investering.

Fiber - bredband med ljusets hastighet

Lika naturligt som att du har el, värme och vatten i din fastighet, lika naturligt är det med en kraftfull väg för all typ av kommunikation. Tekniken har banat väg för internet, telefoni och tv samt i framtiden för olika typer av samhällstjänster.

Med fiberanslutning få du inte bara internet. Du kan dessutom få din tv och telefoni via bredbandet med den modernaste tekniken. Förutom en stabil och kraftfull uppkoppling höjer du attraktionskraften och värdet på din fastighet. Dessutom innebär fibernätets låga abonnemangsavgifter ytterligare besparingar i det långa loppet.

Uppdaterad: 2016-11-09

För mer information om vårt stadsnät samt offertförfrågan kontakta oss via e-post stadsnat@uddevallaenergi.se eller ring Ulrik, vår säljare på telefon: 0522-63 47 32.

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se