Du är här:

Sophämtning

Uddevalla Energi utför så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi har avfallslösningen för dig oavsett om den verksamhet du bedriver är en förskola eller ett vårdhem, en klädaffär eller en matvarubutik, en industriverksamhet eller ett slakteri. Vi skräddarsyr helhetslösningar för ditt företag och er verksamhet.

Kommunen ansvarar för att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en sophämtningsavgift. I Uddevalla sköts hämtningen av Uddevalla Energi.  

Vi hanterar material- och energiflöden, inte avfallsberg.

Delar av ditt avfall är energi i väntan på att omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller till biogas genom rötning. Annat avfall är en råvara till industrin där man bland annat gör metallskrot till nya bildelar, gamla däck till sprängmattor och gamla plastförpackningar till bullerplank.

Vi ser till att materialet och energin i avfallet inte går till spillo utan fortsätter sin färd runt i kretsloppet. Vi ser också till att farligt avfall hittar en säker väg till slutförvaring som är så miljösäker som möjligt.
 
Sopkärl ställs fram för hämtning, där det finns farbar väg för våra fordon, senast klockan 06.30 på planerad hämtningsdag eller hämtningsvecka. Ordna gärna en permanent plats för kärlet.

Var vänlig placera sopkärlet med handtaget mot sophämtaren!

Blanketteröppnas i nytt fönster

RenhållningsordningPDF

Uppdaterad: 2016-12-30

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se