Du är här:

Slamsugning

Beställning av slamsugning sker till kundservice på telefon 0522-69 62 69 och utförs inom 5 arbetsdagar. Akuta beställningar utförs inom två arbetsdagar, men då tillkommer en akutavgift. Vill du som kund tidsbeställa en specifik dag/tid ordnar vi detta men det kostar extra.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon 0522-141 46.

Vägen mellan anslutningspunkt och uppställningsplats för slambil ska vara fri från planteringar eller andra hinder. Växtlighet runt brunnar ska vara röjd. Under vintertid ska kopplingar och lock vid slambrunnar och tankar vara framskottade när slamsugningspersonalen ska komma. Bilväg fram till fastigheten samt vägen mellan anslutningspunkt och uppställningsplats för slambil ska också snöröjas och halkbekämpas.
 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt får inte överstiga 20 m såvida inte särskilda skäl föreligger. Det åligger fastighetsägaren att vidta åtgärder som innebär att anslutningspunkten ligger inom 20 m. Grundtaxa gäller för anslutningspunkt inom 20 m från uppställningsplats för slambil. Påslag sker för längre avstånd eller andra hinder.

Om slamsugningspersonalen får åka i oförättat ärende tas en bomkörningsavgift ut.

RenhållningsordningenPDF

Uppdaterad: 2017-03-28

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se