Du är här:

Vanliga frågor och svar

Varför bygga en pelletsfabrik? Vad är nyttan?

Den stora nyttan är energieffektivisering. Genom att använda överskottsenergin sommartid från avfallsförbränningen till att torka sågspån, som pressas till pellets, flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta.

Under sommarhalvåret minskar vi på inmatningen av avfall till vår panna i Lillesjöverket. Eftersom temperaturen stiger utomhus behövs det inte lika mycket värme till uppvärmning av våra kunders fastigheter och anläggningar. Om inmatningen minskas för mycket uppstår problem med våra utsläpp till luft. Därför har vi hittills kylt bort en del av värmen. Det tyckte vi var resursslöseri och beslutade att utnyttja den istället genom att bygga en pelletsfabrik. Det är energieffektivisering.

Vem levererar råvaran sågspån?

Leverantör av sågspån är norska Moelven. Sågspånet kommer från Dalsland och södra Norge.

Sågspån är en produkt som inte kan användas vid massabruk och sågverk, utan redan idag går till produktion av energi.

Vem är kund och kommer att köpa pelletsen?

Största kund av pellets är Göteborg Energi som köper 60 procent av producerad mängd pellets per år. Göteborg Energi kommer att elda pelletsen i Ryaverket och därmed ersätta kol som bränsle.

Övriga 40 procent säljs till samarbetspartners, närvärmeverk och industrikunder.

Runt Uddevalla finns ingen tillverkare av förädlat bränsle så vi ser vår geografiska placering som lämplig, då vi har nära till hamn, Norge och regionala kunder.

Hur stor volym pellets kommer att produceras per år?

Producerad volym pellets per år är 42 000 ton.

Hur stor volym råvara kommer att användas per år?

Volym råvara per år är 200 000 kbm sågspån, hälften gran och hälften tall.

Hur stor volym sågspån kan lagras på området?

Max spånvolym att lagra är 140 000 kubikmeter. Sågspån tas emot kontinuerligt, 
6-8 lastbilar per dag.

Vad är sågspånet för träslag?

Sågspånet som tas emot är hälften gran och hälften tall.

Hur mycket energi innehåller producerad pellets?

En årsproduktion av pellets innehåller 200 GWh energi. Genom att torka och pressa sågspån höjs intensiteten i råvaran och volymen minskar.

Vi tillför 40 GWh överskottsvärme från avfallsförbränningen som används till att torka sågspån. Vid torkningen sänks fukthalten i spånet från 55 procent till 10 procent. Det torkade sågspånet innehåller 160 GWh. När sågspånet sedan pressas till pellets minskar volymen till en tredjedel.

Vem var byggentreprenör?

Byggentreprenör för pelletsfabriken var NCC.

Vem är leverantör av tekniken till pelletsfabriken?

Leverantör av processtekniken till pelletsfabriken är estniska företaget Hekotek.

Hur länge har byggnationen pågått?

Sprängningsarbeten för byggnationen påbörjades i juni 2014. Innan dess gjordes rivnings-och saneringsarbeten. I augusti 2015 invigdes pelletsfabriken och de första pelletsen producerades.

Hur stor är denna investering?

Investeringens storlek är 180 miljoner kronor.

Kommer pelletsfabriken att innebära fler arbetstillfällen?

Beräknas ge cirka fem arbetstillfällen.

Kommer det att eldas mer avfall på Lillesjöverket nu?

I och med pelletsfabriken kan vi elda 10 000 ton mer avfall per år i Lillesjöverket, vilket ger ökade intäkter för mottagning av avfall och mer elproduktion. Hittills eldar vi 110 000 ton avfall per år.

Var ligger pelletsfabriken?

Pelletsfabriken är placerad i direkt anslutning till vårt kraftvärmeverk vilket ger betydande produktionsfördelar både med teknik och personal. Från Elof Hanson Fastighets AB förvärvade vi före detta Träminuten Kuröd som är grannfastighet till Lillesjöverket.

Adress: Nitstansvägen 2, 451 55 Uddevalla

GPS-koordinater: N58 grader 22´ 27”, E11 grader 59´ 48”

Uppdaterad: 2015-09-23

"Med pelletsfabriken flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta, det är energieffektivisering"

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se