Du är här:

Pelletspoesi

Invigningen på Lillesjö 12 augusti 2015


Man tycker måhända att sopor är skit
men lägg det i påsar och kör det hit
och låt det begåvat få snurra runt
i kretslopp så blir det av sånt nåt sunt!

För här kokas vatten på sopor till el
Så lampor kan lysa – kan det vara fel?
Och värme så folket i stan slipper frysa!
Vem kan icke kärlek till avfallet hysa!

Och överskottshettan i lämplig mån
går fiffigt nog till att torka spån
till tjusiga pellets som eldas i pannor
och ersätter många fossila kannor

Vi firar idag en unik synergi
mellan pengar, välfärd och ekologi
för så skall det va´ menar maestro Roger
och andra lysande kraftverksförmåger

Lillesjös gröna principer är smarta
Nu sätter de stan på världens karta
Bidrar att lösa klimatets problem
Ger hopp och framtid åt jorden, vårt hem!


Stefan Edman, invigningstalare

Uppdaterad: 2015-09-23

"Med pelletsfabriken flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta, det är energieffektivisering"

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se