Du är här:

Fakta om pelletsfabriken

Vi har byggt världens första avfallseldade energikombinat med utgångspunkt från vårt kraftvärmeverk, Lillesjöverket. Genom att använda överskottsenergin sommartid från avfallsförbränningen till att torka sågspån, som pressas till pellets, flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta. Det är energieffektivisering.

 • Producerad volym pellets per år är 42 000 ton.
 • Volym råvara per år är 200 000 kbm sågspån, hälften gran och hälften tall.
 • Leverantör av råvara är Moelven. Sågspånet kommer från Dalsland och södra Norge.
 • Största kund av pellets är Göteborg Energi som köper 60 procent av producerad mängd pellets per år. Göteborg Energi kommer att elda pelletsen i Ryaverket och därmed ersätta kol som bränsle.

  Övriga 40 procent säljs till samarbetspartners, närvärmeverk och industrikunder.
 • En årsproduktion av pellets innehåller 200 GWh energi. Genom att torka och pressa sågspån höjs intensiteten i råvaran och volymen minskar.

  Vi tillför 40 GWh överskottsvärme från avfallsförbränningen som används till att torka sågspån. Vid torkningen sänks fukthalten i spånet från 55 procent till 10 procent. Det torkade sågspånet innehåller 160 GWh. När sågspånet sedan pressas till pellets minskar volymen till en tredjedel.
 • Investeringens storlek är 180 miljoner kronor.
 • Pelletsfabriken beräknas ge cirka fem arbetstillfällen.
 • I och med pelletsfabriken kan vi elda 10 000 ton mer avfall per år i Lillesjöverket, vilket ger ökade intäkter för mottagning av avfall och mer elproduktion. Hittills eldar vi 110 000 ton avfall per år.

Uppdaterad: 2015-09-23

"Med pelletsfabriken flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta, det är energieffektivisering"

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se