Du är här:

Pelletsfabriken Lillesjö

Vi har byggt världens första avfallseldade energikombinat med utgångspunkt från vårt kraftvärmeverk, Lillesjöverket. Genom att använda överskottsenergin sommartid från avfallsförbränningen till att torka sågspån, som pressas till pellets, flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta.

Under sommarhalvåret minskar vi på inmatningen av avfall till vår panna i Lillesjöverket. Eftersom temperaturen stiger utomhus behövs det inte lika mycket värme till uppvärmning av våra kunders fastigheter och anläggningar. Om inmatningen minskas för mycket uppstår problem med våra utsläpp till luft. Därför har vi hittills kylt bort en del av värmen. Det tyckte vi var resursslöseri och beslutade att utnyttja den istället genom att bygga en pelletsfabrik.

Det är ett steg mot en bättre miljö och en betydande energieffektivisering. I augusti 2015 startades pelletsproduktionen. Producerad volym pellets per år är 42 000 ton.

Leverantör av råvara är norska Moelven. Sågspånet kommer från Dalsland och södra Norge. Volym råvara per år är 200 000 kbm sågspån, hälften gran och hälften tall.
 
Vår största kund av pellets är Göteborg Energi som köper 60 procent av producerad pellets per år. Göteborg Energi kommer att elda pelletsen i Ryaverket och därmed ersätta kol som bränsle. Övriga 40 procent av årsproduktionen kommer att säljas till samarbetspartners, närvärmeverk och industrikunder.

En årsproduktion av pellets innehåller 200 GWh energi. Genom att torka och pressa sågspån höjs intensiteten i råvaran och volymen minskar. Vi tillför 40 GWh överskottsvärme från avfallsförbränningen som används till att torka sågspån. Vid torkningen sänks fukthalten i spånet från 55 procent till 10 procent. Det torkade sågspånet innehåller 160 GWh. När sågspånet sedan pressas till pellets minskar volymen till en tredjedel.

 

Uppdaterad: 2016-08-30

"Med pelletsfabriken flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta, det är energieffektivisering"

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se