Du är här:

Spara energi och pengar med KeepAnEye

Med KeepAnEye får du kostnadskontroll, energiuppföljning, energiövervakning och energianalys av ditt fastighetsbestånd. Du får ett informationssystem där dina fastigheter övervakas och administreras från vilken internetansluten dator som helst.

Genom verktyget KeepAnEye hålls alltid den senaste energistatistiken uppdaterad. Detta ger dig ständigt möjlighet att övervaka kostnader och förbrukningar av el, värme, kyla och vatten. Med KeepAnEye ges alltid de bästa förutsättningar för att kontinuerligt följa och analysera fastighetens beteende.

KeepAnEye för alla behov - välj din nivå!  

Uppföljning via KeepAnEye finns i två olika utföranden och du väljer själv vilken nivå du vill ha på övervakningen av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd. Verktyget passar både för dig som bara är intresserad av enklare energistatistik men också för dig som använder statistiken dagligen.

KeepAnEye Enkel  

I KeepAnEye Enkel presenteras årsvis nyckeltal som uppdateras månadsvis. Rapporterna ger en enkel överblick av anläggningen. Följande årsöversikt ingår gällande el och värme:

  • Ortsrapport Förbrukning: Sammanställning över ortens fastighetsbestånd kWh/m²/år.
  • Områdesrapport Förbrukning: Sammanställning över de enskilda fastigheterna kWh/m²/år.
  • Områdesrapport Kostnad: Sammanställning över de enskilda fastigheterna kWh/m²/år.

KeepAnEye Analys  

KeepAnEye Avancerad är verktyget för dig som aktiv användare och som vill påverka fastighetens energisituation. Förbrukningsdata presenteras månadsvis för el, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom analysverktyget kan förbrukningssituationen analyseras ända ner på timnivå. Förutom rapporter baserade på årsvärden ingår följande rapporter:

  • Medierapport: Energirapporter för el, värme, kyla, vatten, normalårskorrigeringar. (Baserad på månadsvärden)
  • Kostnadsrapport: Sammanställning av kostnader, budget, nyckeltal mm. (Baserad på månadsvärden)
  • Energirapport 10 år: Trender på el och värme under en 10-årsperiod. (Baserad på månadsvärden)
  • Sammanställningsrapport: Sammanställning av förbrukningssituationen. (Baserad på månadsvärden)
  • Glidande medelvärde: 12 månaders staplar bakåt i tiden varje månad.
  • Timvärdesrapport där utetemperatur, effekt, flöde, energi, returledningstemperatur kan analyseras.

Uppdaterad: 2016-03-17

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se