Du är här:

Elnät

Uddevalla Energi Elnät AB har ensamrätt att bygga och driva elnät inom vårt område. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

 
Karta över Uddevalla Energis nätområde

Uppdaterad: 2014-11-05

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se