Du är här:

Återvinning

Att vara en del av kretsloppet är viktigt för oss. Vi tar långsiktigt ansvar för miljön och balanserar samhällsansvar och vinst. Allt som går att återvinna återvinner vi, när det är miljömässigt försvarbart och ekonomiskt motiverat. Det som inte går att återvinna blir till bränsle i vårt kraftvärmeverk. Våra behandlingsmetoder är moderna och innovativa och våra kompetenta och kunniga medarbetare gör allt för att vi ska lyckas. Det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på godkänd deponi.

Att återvinna avfall ger stor miljönytta.

Det finns tre huvudargument för att sortera och återvinna de olika materialen:

Ett råvaru/materialperspektiv

Materialet som vi använder tas från naturen. Detta gör att vi måste hushålla med våra resurser. Resurserna är "ändliga" eller så tar det oerhört lång tid för dem att genereras - till exempel olja, träd.

Ett miljöperspektiv

Om vi inte källsorterar och återvinner samlas avfallet på hög. I denna hög samlas ofarligt och farligt avfall om vartannat. Detta kommer att läcka ut och förstöra vår miljö; natur, vatten, luft. Tillverkningsprocessen för att skapa nytt material skapar också i vissa fall större belastning på miljön genom utsläpp jämfört med returmaterial, till exempel en ny aluminiumburk skapar 20 gånger mer luftföroreningar jämfört med returråvara.

Ett energiperspektiv

Vi sparar energi då det inte är lika energikrävande att bearbeta insamlat material jämfört med ny råvara.

Tre perspektiv som handlar om kretsloppet.

Att det vi tar från naturen, kommer tillbaks in i kretsloppet, med minsta möjliga påfrestning för miljön.

Uppdaterad: 2017-04-27

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag - fredag 07.00 - 16.00
Torsdag kvällsöppet  - 19.00
Helgfri lördag 10.00 - 14.00
Söndag 7/5 - 1/10
10.00 - 14.00

Begränsat öppethållande vid helger >>öppnas i nytt fönster

Öppettider


Aröd Ljungskile

Måndag och torsdag
13.00 - 19.00
Helgfri lördag jämna veckor 10.00 - 15.00
Söndag ojämna veckor 14/5 - 1/10 10.00 - 15.00

Begränsat öppethållande vid helger >>öppnas i nytt fönster

Värmeljushållare sorteras som metallskrot och lämnas på våra återvinningscentraler Havskuren och Aröd.

Läs mer >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se